oskar1
Oskar Lindberg

Oskar Lindberg
Rentouden taito

Koulutettu hieroja, MT-erikoistunut
Klassinen hieronta, nivelten liikkuvuuden edistäminen ja mobilisoiva hieronta

Olen manuaalisiin taitoihin erikoistunut koulutettu hieroja. Kiinnostukseni hoitoalalle lähti liikkeelle kiinalaisten kamppailu- ja terveyslajien harjoittelusta. Yli kymmenvuotinen lajien harjoittelu on ollut kuin tutkimusmatka ihmiskehon toimintaan. Miten liikkua omassa kehossa luonnollisemmin? Miten mieli ja keho toimii yhtenä kokonaisuutena vaikuttaen toisiinsa? Mitä rentous todella on? Miten voin hoitaa rasituksesta, tapaturmista ym. aiheutuneet vaivat ja elää ylipäätään terveellisemmin ja paremmin? Hierojana pystyn hyödyntämään näitä kokemuksia asiakkaitteni hyväksi.

Hierojaksi valmistuin Hierontakoulu Atlaksesta 2015 erikoistuen nivelten liikkuvuuden edistämiseen. Manuaalisten taitojen erikoistumisopinnot suoritin 2015-2016 Osteopatiakoulu Atlaksessa. Hoidoissani yhdistelen klassisen hieronnan tekniikoita, nivelten mobilisointia, MET ja fascia-tekniikoita sekä erilaisia manuaalisia tekniikoita aina tilanteen mukaan. Ennen hierojaksi ryhtymistä olen työskennellyt yli kymmenen vuotta erilaisissa toimistotehtävissä, joten toimistotyön rasitukset ovat minulle hyvin tuttuja. Kamppailulajitreenin lisäksi pelaan jalkapalloa, soitan perkussioita, ukulelea ja pianoa, kokkailen, tutkin idän filosofiaa, historiaa, luontoa ja muita maailman ilmiöitä.

Tervetuloa hoitooni!

Janne Nieminen

Janne Nieminen
Kehon tieto

Koulutettu hieroja
Klassinen hieronta, urheiluhieronta, raskausajan hieronta

Kiinnostukseni ihmiskehon toimintaan heräsi kiinalaisten kamppailu- ja terveyslajien harjoittelun kautta. Minulla on myös paljon omakohtaista kokemusta näyttöpäätetyöskentelystä ja sen keholle aiheuttamasta rasituksesta. Kouluttauduin hierojaksi, koska haluan tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hieronnassa koen tärkeäksi sen hoidettavalle antaman mahdollisuuden “kuulostella” kehoaan uudella tavalla. Pitkään jatkuneessa rasituksessa keho vähitellen tottuu epänormaaliin tilanteeseen eikä välttämättä viestitä jännityksistä ja kireyksistä. Hieronnan avulla voidaan palauttaa kehon luontainen vireystila. Myös hoidettavan tietoisuus omasta kehostaan kehittyy.

Hoidon lähtökohta on aina yksilöllinen ja hieronta sovitetaan vastaamaan asiakkaan toiveita. Etsitään yhdessä keinot, joilla saamme kehosi voimaan hyvin. Tervetuloa!

Hoitotoimintamme filosofia

Hoitotoimintamme lähtökohtana on kiinnostus kehon kokonaisvaltaiseen käyttöön, kehotuntemuksen lisäämiseen ja “funktionaaliseen rentouteen” (kiinaksi 松 – sōng). Haluamme löytää toimivia ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritystemme nimet “Kehon tieto” ja “Rentouden taito” kuvaavat ajatustamme siitä, että kehoamme kuuntelemalla voimme myös todella oppia rentoutumaan ja tuntemaan kehomme.

Molempien kiinnostus hoitotyöhön on lähtenyt kiinalaisten kamppailu- ja terveyslajien harjoittamisesta. Kiinalaisista kamppailulajeista tuttu käsite “gongfu” tai “kungfu” (kiin. 功夫 – gōngfu) tarkoittaa pitkän ajan kuluessa kovalla työllä ja harjoittelulla saavutettua taitoa. Käsite ei kuitenkaan ole sidottu ainoastaan kamppailulajeihin vaan voi tarkoittaa mitä tahansa pitkälle kehittynyttä taitoa ja osaamista, jonka saavuttaminen on vaatinut paljon kärsivällisyyttä, energiaa ja aikaa. Meillä on sama lähestymistapa myös hoitotyössä toimimiseen ja oman osaamisemme kehittämiseen.

Tavoitteenamme on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja tasapaino. Lähtökohtaisesti jokaisen asiakkaan henkilökohtainen tilanne otetaan huomioon. Jokaisella meistä on mahdollisuus ja kyky parantaa omaa hyvinvointiamme. Mielestämme oman kehotuntemuksen lisääminen, eli tietoisuus siitä miten olen omassa kehossani eri tilanteissa, on tärkeä taito oppia. Nykyinen työelämä usein vaatii paljon asioiden pyörittelyä päässä, emmekä useinkaan huomaa kiinnittää huomiota omaan olemiseemme, omaan kehoomme, hengitykseen jne., kuin vasta siinä vaiheessa, kun ongelmia ilmenee. Ajatuksemme on, että hieronta on yksi keino muiden joukossa omien kehotuntemustensa tarkkailuun. Ihminen hakeutuu hierontaan tavallisesti joko hoidattamaan kipeytyneitä lihaksia, pidempään jatkuneita ongelmia tai vain rentoutumaan. Laajemmalta näkökannalta nämä kaikki tarjoavat hoidettavalle mahdollisuuden alkaa kuulostella omaa kehoaan ja löytää itse menetelmiä oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Hieronnan keinoin voidaan auttaa monenlaisia vaivoja, mutta erityisen tärkeää on, että hoidettava itse uskoo omiin mahdollisuuksiinsa parantaa omaa hyvinvointiaan. Näitä mahdollisuuksia on aina olemassa.